ค้นจาก คำค้น
ค้นสินค้าพบทั้งสิ้น 23 รายการ   แบ่งเป็น 2 หน้า   หน้าละ 12 รายการ
 รายการสินค้า  ...
หน้าที่ 1 | 2 |  

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ Casio รุ่น DF-120FM
   

 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ Casio รุ่น DM-1400F
   

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ Casio รุ่น MS-120FM
   

 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ Casio รุ่น MS-100FM-W
   

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ Casio รุ่น DR-120R
   

 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น AX-12B
   
จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
คำนวณราคาขายแบบ Mark Up
มีหน่วยความจำอิสระ และแสดงยอดรวมได้
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
มีปุ่มปรับทศนิยม Cut, up, 5/4, ADD Mode
คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และ MU
มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุกๆ 3 หลัก
ปุ่ม +/- สำหรับแปล

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น GX-120B
   
จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
คำนวณราคาขายแบบ Mark Up
มีหน่วยความจำอิสระ 2 หน่วยเลือกทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
มีปุ่มปรับทศนิยม Cut, up, 5/4, ADD Mode
คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และ MU
มีแป้น Item Counter
มีเครื่องหมายจุลภา
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น GX-14B
 
จอภาพ LCD แสดงตัวเลข 14 หลัก
มีหน่วยความจำอิสระ
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
สามารถตั้งจุดทศนิยมสูงสุด 3 หลัก พร้อมปุ่มปรับเศษทศนิยม
คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และถอดกรณฑ์ (สแควรูท)
มีปุ่มปรับทศนิยม Cut, up, 5/4, ADD Mode
คำนวณราคาขาย Mark up (MU)
มีแป้น

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น DF-120BM
   
จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
ปุ่มกดผลิตจากพลาสติก หน้ากากโลหะ แข็งแรง ทนทาน
หน่วยความจำอิสระ (M+, M-)
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน ราคาขาย กำไร (Cost, Sell, Margin)
คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ (TAX+, T
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น J-120B
     
จอ LCD แสดงตัวเลข 12 หลัก
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
กำหนดราคาขายจากเปอร์เซ็นต์กำไร (Profit Margin)
คำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)
คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
มีปุ่มปรับทศนิยม cut, up, ADD Mode
มีหน่วยความจำอิสระ
เลือกทศนิยมได้

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น JF-120BM
     
จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
ปุ่มกดพลาสติก หน้ากากโลหะ หน่วยความจำอิสระ (M+, M-)
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน ราคาขาย กำไร (Cost, Sell, Margin)
คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)
มีปุ่มปรับทศนิยม
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น DX-12B
   
ผลิตจากวัสดุ : พลาสติก
จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
จอแสดงผล : LCD
ฟังก์ชันบนเครื่อง : MU / MR / MC / M- / M+ / AC / C
แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
สี : ดำ
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x หนา) : 12.9 × 17.55 × 3.32 ซม.
น้ำหนัก : 0.18
หน้าที่ 1 | 2 |  


 
  Visitor : 2,253,171  
บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 94/29 ซ.สายไหม 69 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
โทร. (662) 991-9285 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย), (662) 020-4828 , Fax : (662) 994-3396
E-mail : info@siam-oa.co.th, siamoa8080@hotmail.com      http://www.siam-oa.co.th