ค้นจาก คำค้น
ค้นสินค้าพบทั้งสิ้น 604 รายการ   แบ่งเป็น 51 หน้า   หน้าละ 12 รายการ
 รายการสินค้า  ...
หน้าที่ 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  

HSM
เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM Securio รุ่น B35 (3.9 mm)
   
ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว: 3,9 มม.
ประเภทใบมีด: ตัดตรง
ระดับความปลอดภัย (DIN 66399): P-2, O-2, T-2, E-2
สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม): 26-28 แผ่น
สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม): 30-32 แผ่น
วัสดุที่ใช้ในการทำลาย: กระดาษ / เครดิตการ์ด / ลวดเย็
 

HSM
เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM SECURIO รุ่น AF300 (4.5×30 mm)
   
ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว: 4.5×30 มม.
ประเภทใบมีด: ตัดเป็นชิ้น
ระดับความปลอดภัย (DIN 66399): O-3, P-4, E-3, T-4, F-1
สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม): 12-14 แผ่น
สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม): 14-16 แผ่น
วัสดุที่ใช้ในการทำลาย: กระดาษ / เค

HSM
เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM SECURIO รุ่น AF500 (4.5×30 mm)
 
ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว: 4.5×30 มม.
ประเภทใบมีด: ตัดเป็นชิ้น
ระดับความปลอดภัย (DIN 66399): O-3, P-4, E-3, T-4, F-1
สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม): 14-16 แผ่น
สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม): 17-19 แผ่น
วัสดุที่ใช้ในการทำลาย: กระดาษ / เคร
 

HSM
เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM SECURIO รุ่น B32 (3.9 mm)
   
ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว: 3,9 มม.
ประเภทใบมีด: ตัดตรง
ระดับความปลอดภัย (DIN 66399): P-2, O-2, T-2, E-2
สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม): 19-21 แผ่น
สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม): 22-24 แผ่น
วัสดุที่ใช้ในการทำลาย: กระดาษ / เครดิตการ์ด / ลวดเย็

HSM
เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM SECURIO รุ่น AF150 (4.5×30 mm)
   
ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว: 4.5×30 มม.
ประเภทใบมีด: ตัดเป็นชิ้น
ระดับความปลอดภัย (DIN 66399): O-3, P-4, E-3, T-4, F-1
สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม): 8-10 แผ่น
สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม): 10-12 แผ่น
วัสดุที่ใช้ในการทำลาย: กระดาษ / เคร
 

HSM
เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อHSM SECURIO รุ่น C18 (3.9 mm)
   
ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว: 3,9 มม.
ประเภทใบมีด: ตัดตรง
ระดับความปลอดภัย (DIN 66399): P-2, T-2, E-2
สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม): 13-15 แผ่น
สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม): 14-16 แผ่น
วัสดุที่ใช้ในการทำลาย: กระดาษ / เครดิตการ์ด / ลวดเย็บ / ค

HSM
เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM SECURIO รุ่น B34 (3.9 mm)
   
ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว: 3,9 มม.
ประเภทใบมีด: ตัดตรง
ระดับความปลอดภัย (DIN 66399): P-2, O-2, T-2, E-2
สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม): 25-27 แผ่น
สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม): 28-30 แผ่น
วัสดุที่ใช้ในการทำลาย: กระดาษ / เครดิตการ์ด / ลวดเย็
 

HSM
เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM รุ่น Classic 90.2 (3.9 mm)
 
เหมาะสำหรับ: บ้าน หรือออฟฟิศขนาดเล็ก
ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว: 3,9 มม.
ประเภทใบมีด: ตัดตรง
ระดับความปลอดภัย (DIN 66399): P-2, T-2, E-2
สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม): 7-9 แผ่น
สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม): 12 แผ่น
วัสดุที่ใช้ในการทำลาย:

HSM
เครื่องทำลายเอกสาร HSM SECURIO รุ่น B22 (3.9 mm)
 
เหมาะสำหรับ: ออฟฟิศ
ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว: 3,9 มม.
ประเภทใบมีด: ตัดตรง
ระดับความปลอดภัย (DIN 66399): P-2, T-2, E-2
สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม): 13-15 แผ่น
สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม): 16-18 แผ่น
วัสดุที่ใช้ในการทำลาย: กระดาษ / เคร
 

HSM
เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM รุ่น CLASSIC 70.2 (3.9 mm)
 
เหมาะสำหรับ : บ้าน หรือออฟฟิศขนาดเล็ก
ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว : 3.9 มม.
ประเภทใบมีด : ตัดตรง
ระดับความปลอดภัย (DIN 66399): P-2
สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม): 3-4 แผ่น
สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม): 5 แผ่น
วัสดุที่ใช้ในการทำลาย: กระดาษ

HSM
เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM SECURIO รุ่น C16 (3.9 mm)
 
เหมาะสำหรับ: บ้าน หรือออฟฟิศขนาดเล็ก
ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว: 3,9 มม.
ประเภทใบมีด: ตัดตรง
ระดับความปลอดภัย (DIN 66399): P-2, T-2, E-2
สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม): 12-14 แผ่น
สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม): 13-15 แผ่น
วัสดุที่ใช้ในการทำล
 

MAX
เครื่องตอกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ MAX รุ่น ER 1600C
 
ระบบคำนวณเวลาทำงาน และโอเวอร์ไทม์แบบอัตโนมัติ
พิมพ์ได้ 4 ช่องตอก ระบบเลื่อนช่องตอกอัตโนมัติ(ช่องเข้า 2 ช่องและออก 2 ช่อง)
คำนวณ วัน ชั่วโมง นาที รวมเวลาแต่ละวัน พร้อมสัญลักษณ์ 4 แบบคือ เข้าสาย ออกก่อน ทำงานล่วงเวลาโดยอัตโนมัติและการทำงานข้ามวัน
รองรับพ
หน้าที่ 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  


 
  สถิติผู้เข้าชม : 1,358,811 คน
 
บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 94/29 ซ.สายไหม 69 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
โทร. (662) 991-9285, (662) 020-4826 , (662) 020-4828 , (662) 020-4816     Fax : (662) 994-3396
E-mail : info@siam-oa.co.th      http://www.siam-oa.co.th