เกี่ยวกับบริษัท  

บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จำกัด

94/29 หมู่1  ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โทร.02-991-9285 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)  แฟกซ์.02-994-3396

E-mail : siam_oa@yahoo.com, info@siam-oa.co.th

Website : www.siam-oa.co.th

 

 

SIAM O.A. & TELECOM CO.,LTD.

94/29  Moo.1 Saimai Rd. Saimai  Bangkok  10220 , Thailand

Tel. 02-991-9285-6  Fax.02-994-3396

E-mail : siam_oa@yahoo.com, info@siam-oa.co.th

Website : www.siam-oa.co.th

 

 


 
  Visitor : 2,253,299  
บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 94/29 ซ.สายไหม 69 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
โทร. (662) 991-9285 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย), (662) 020-4828 , Fax : (662) 994-3396
E-mail : info@siam-oa.co.th, siamoa8080@hotmail.com      http://www.siam-oa.co.th