ค้นจาก คำค้น
ค้นสินค้าพบทั้งสิ้น 594 รายการ   แบ่งเป็น 50 หน้า   หน้าละ 12 รายการ
 รายการสินค้า  ...
หน้าที่ 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  

VERTEX
จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Vertex ขนาด 150 นิ้ว
 
ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
เส้นทแยงมุม : 150 นิ้ว
ขนาดของจอ(Size) : 96x120 นิ้ว (224 x 305 cm)
เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
Ratio 4:3
ขอบจอสีดำ ข้างละ 4 ซม.
สวิทย์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
ทนต่อการฉีกขา
 

VERTEX
จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Vertex ขนาด 120 นิ้ว
 
ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
เส้นทแยงมุม :120 นิ้ว
ขนาดของจอ(Size) : 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm)
เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
Ratio 4:3
ขอบจอสีดำ ข้างละ 4 ซม.
สวิทย์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
ทนต่อการฉีกขาด

VERTEX
จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Vertex ขนาด 100 นิ้ว
 
ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
เส้นทแยงมุม : 100 นิ้ว
ขนาดของจอ(Size) : 63x83 นิ้ว (160 x 212 cm)
เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
Ratio 4:3
ขอบจอสีดำ ข้างละ 4 ซม.
สวิทย์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
ทนต่อการฉีกขาด
 

VERTEX
จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Vertex ขนาด 70 x70 นิ้ว
 
ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
ขนาดของจอ(Size) : 70x70 นิ้ว (180 x 180 cm)
เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
Ratio 1:1
ขอบจอสีดำ ข้างละ 4 ซม.
สวิทย์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
ทนต่อการฉีกขาด
ป้องกันการติดไฟ
ทำควา

VERTEX
จอรับภาพแบบแขวนมือดึง ยี่ห้อ Vertex ขนาด 120 นิ้ว
 
ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall screen)
เส้นทแยงมุม :120 นิ้ว
ขนาดของจอ(Size) : 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm)
เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
Ratio 4:3
ขอบจอสีดำ ข้างละ 4 ซม
แบบแขวนมือดึง ติดตั้งกับผนังได้
Retard ระบบป้องกันการดีดกลับของจออย่างรุนแรง
 

VERTEX
จอรับภาพแบบแขวนมือดึง ยี่ห้อ Vertex ขนาด 100 นิ้ว
 
ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall screen)
เส้นทแยงมุม : 100 นิ้ว
ขนาดของจอ(Size) : 94x84 นิ้ว (124 x 221 cm)
เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
Ratio 16:9 หรือ 16:10
จอ 16:9 ขนาด 132x229 ซม. รวมขอบดำ
จอ 16:10 ขนาด 142x224 ซม. รวมขอบดำ
ขอบจอสีดำ ข้างละ

VERTEX
จอรับภาพแบบแขวนมือดึง ยี่ห้อ Vertex ขนาด 70 x 70 นิ้ว
 
ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall screen)
ขนาดของจอ(Size) : 70x70 นิ้ว (180 x 180 cm)
เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
Ratio 1:1
เนื้อจอสีขาว ทำจาก Fiber Glass ทนต่อการฉีกขาด
 

VERTEX
จอรับภาพแบบขาตั้ง ยี่ห้อ Vertex ขนาด 150 นิ้ว
   
ประเภทจอ : จอขาตั้ง (Tripod Screen)
เส้นทแยงมุม : 150 นิ้ว
ขนาดของจอ(Size) : 96x120 นิ้ว (224 x 305 cm)
เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
Ratio 4:3
มีขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องได้
ขาตั้งจอภาพแบบสามขาทำด้วยโลหะทนทาน
เนื้อจอสีขาว ทำจาก Fiber Gla

VERTEX
จอรับภาพแบบขาตั้ง ยี่ห้อ Vertex ขนาด 120 นิ้ว
 
ประเภทจอ : จอขาตั้ง (Tripod Screen)
เส้นทแยงมุม : 120 นิ้ว
ขนาดของจอ(Size) : 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm)
เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
Ratio 4:3
มีขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องได้
ขาตั้งจอภาพแบบสามขาทำด้วยโลหะทนทาน
เนื้อจอสีขาว ทำจาก Fiber Glas
 

VERTEX
จอรับภาพแบบขาตั้ง ยี่ห้อ Vertex ขนาด 100 นิ้ว
 
ประเภทจอ : จอขาตั้ง (Tripod Screen)
เส้นทแยงมุม : 100 นิ้ว
ขนาดของจอ(Size) : 63x83 นิ้ว (160 x 212 cm)
เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
Ratio 4:3
มีขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องได้
ขาตั้งจอภาพแบบสามขาทำด้วยโลหะทนทาน
เนื้อจอสีขาว ทำจาก Fiber Glas

VERTEX
จอรับภาพแบบขาตั้ง ยี่ห้อ Vertex ขนาด 70 x 70 นิ้ว
 
ประเภทจอ : จอขาตั้ง (Tripod Screen)
ขนาดของจอ(Size) : 70x70 นิ้ว (180 x 180 cm)
เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
Ratio 1:1
มีขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องได้
ขาตั้งจอภาพแบบสามขาทำด้วยโลหะทนทาน
เนื้อจอสีขาว ทำจาก Fiber Glass ทนต่อการฉีกขาด
 

HP
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP LaserJet Pro M203dw
   
Print/ Duplex
ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 dpi
ความเร็วการพิมพ์ ขาว-ดำ 28 แผ่น/นาที
หน่วยความจำมาตรฐาน 256 MB
การเชื่อมต่อ USB 2.0, Ethernet 10/100, Wireless, HP ePrint, Wi-Fi Direct Printing, Airprint 1.5 with media presence sensor, Google Cloud Print
หน้าที่ 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  


 
  สถิติผู้เข้าชม : 1,454,473 คน
 
บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 94/29 ซ.สายไหม 69 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
โทร. (662) 991-9285, (662) 020-4826 , (662) 020-4828 , (662) 020-4816     Fax : (662) 994-3396
E-mail : info@siam-oa.co.th      http://www.siam-oa.co.th