เครื่องโทรสาร ระบบฟิล์ม ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น KX-FP701CX  
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดของตัวสินค้า  
ยี่ห้อ/Brand : Panasonic
- โทรออกอัตโนมัติ 110เลขหมาย ด้วยปุ่ม Navigator
- ความเร็วโมเด็ม 9,600 bps
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
- หน่วยความจำในการส่งเอกสาร 25 หน้า
- ส่งเอกสารกระจาย 20 ปลายทาง
- ความเร็วในการพิมพ์ 12 แผ่น/นาทีความละเอียด 600 dpi
- มีช่องสำหรับต่อเ

รายละเอียด: คุณสมบัติทั่วไป
- โทรออกอัตโนมัติ 110เลขหมาย ด้วยปุ่ม Navigator
- ความเร็วโมเด็ม 9,600 bps
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
- หน่วยความจำในการส่งเอกสาร 25 หน้า
- ส่งเอกสารกระจาย 20 ปลายทาง
- ความเร็วในการพิมพ์ 12 แผ่น/นาทีความละเอียด 600 dpi
- มีช่องสำหรับต่อเครื่องโทรศัพท์พ่วง
- แสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า ต้องขอใช้บริการเสริมจากผู้ให้บริการโทรศัพ์
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น
- มีระบบส่งเอกสารจากหน่วยความจำ
- ถาดบรรจุกระดาษ 50 แผน
- แยกความเข้มของรูปภาพและข้อความ 64 ระดับ
- ตั้งเวลาส่งเอกสารภายใน 24 ชั่วโมง
- ส่งเอกสารแบบกระจาย 20 แห่ง
- มีระบบดึงเอกสาร
- จำนวนสำเนาสูงสุด 50 ชุด
- ขนาดสำเนาข่อขยาย 72 % - 200 %
- ความยาวของฟิล์ม 70 เมตร

- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

วัสดุสิ้นเปลือง
ชุดฟิล์ม KX-FA57E ความยาว 70 เมตร 1 กล่อง 1 ม้วน
 

 
  Visitor : 1,534,033  
บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 94/29 ซ.สายไหม 69 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
โทร. (662) 991-9285, (662) 020-4826 , (662) 020-4828 , (662) 020-4816     Fax : (662) 994-3396
E-mail : info@siam-oa.co.th, siamoa8080@hotmail.com      http://www.siam-oa.co.th