ประเภทสินค้า
เครื่องโทรสาร (FAX) , เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) , โทรศัพท์ , โทรศัพท์ตู้สาขา , โปรเจคเตอร์ (Projector) , วัสดุสิ้นเปลือง (TONER/DRUM) ,
สินค้าอื่นๆ
  ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตู้สาขา ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น KX-TDA100BX ..
ยี่ห้อ/Brand : Panasonic
รุ่น/Model : KX-TDA100BX      
รายการสินค้าKX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 24 สายใน
จำนวน
ราคา
1KX-TDA100DBX ตู้ IP PBX Panasonic Built-in DLC 4 Port
1

ชุดแหล่งจ่ายไฟ Power Supply
1

KX-TDA1180X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
1

KX-TDA1178X แผงวงจรสายใน SLT 24 สายใน

รายการสินค้าKX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 24 สายใน จำนวน ราคา 1KX-TDA100DBX ตู้ IP PBX Panasonic Built-in DLC 4 Port 1 ชุดแหล่งจ่ายไฟ Power Supply 1 KX-TDA1180X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก 1 KX-TDA1178X แผงวงจรสายใน SLT 24 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 1 KX-DT333X เครื่องคีย์24ปุ่ม 1 รายการสินค้าKX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 32 สายใน จำนวน ราคา KX-TDA100DBX ตู้ IP PBX Panasonic Built-in DLC 4 Port 1 ชุดแหล่งจ่ายไฟ Power Supply 1 KX-TDA1180X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก 1 KX-TDA1176X แผงวงจรสายใน SLT 16 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 2 KX-DT333X เครื่องคีย์24ปุ่ม 1 รายการสินค้าKX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 40 สายใน จำนวน ราคา KX-TDA100DBX ตู้ IP PBX Panasonic Built-in DLC 4 Port 1 ชุดแหล่งจ่ายไฟ Power Supply 1 KX-TDA1180X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก 1 KX-TDA1178X แผงวงจรสายใน SLT 24 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 1 KX-TDA1176X แผงวงจรสายใน SLT 16 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 1 KX-DT333X เครื่องคีย์24ปุ่ม 1 รายการสินค้าKX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 48 สายใน จำนวน ราคา KX-TDA100DBX ตู้ IP PBX Panasonic Built-in DLC 4 Port 1 ชุดแหล่งจ่ายไฟ Power Supply 1 KX-TDA1180X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก 1 KX-TDA1178X แผงวงจรสายใน SLT 24 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 2 KX-DT333X เครื่องคีย์24ปุ่ม 1 รายการสินค้าKX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 64 สายใน จำนวน ราคา KX-TDA100DBX ตู้ IP PBX Panasonic Built-in DLC 4 Port 1 ชุดแหล่งจ่ายไฟ Power Supply 1 KX-TDA1180X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก 1 KX-TDA1178X แผงวงจรสายใน SLT 24 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 2 KX-TDA1176X แผงวงจรสายใน SLT 16 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 1 KX-DT333X เครื่องคีย์24ปุ่ม 1 รายการสินค้าKX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 72 สายใน จำนวน ราคา KX-TDA100DBX ตู้ IP PBX Panasonic Built-in DLC 4 Port 1 ชุดแหล่งจ่ายไฟ Power Supply 1 KX-TDA1180X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก 1 KX-TDA1178X แผงวงจรสายใน SLT 24 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 3 KX-DT333X เครื่องคีย์24ปุ่ม 1 รายการสินค้าKX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 88 สายใน จำนวน ราคา KX-TDA100DBX ตู้ IP PBX Panasonic Built-in DLC 4 Port 1 ชุดแหล่งจ่ายไฟ Power Supply 1 KX-TDA1180X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก 1 KX-TDA1178X แผงวงจรสายใน SLT 24 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 3 KX-TDA1176X แผงวงจรสายใน SLT 16 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 1 KX-DT333X เครื่องคีย์24ปุ่ม 1 รายการสินค้าKX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 96 สายใน จำนวน ราคา KX-TDA100DBX ตู้ IP PBX Panasonic Built-in DLC 4 Port 1 ชุดแหล่งจ่ายไฟ Power Supply 1 KX-TDA1180X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก 1 KX-TDA1178X แผงวงจรสายใน SLT 24 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 4 KX-DT333X เครื่องคีย์24ปุ่ม 1 รายการสินค้าKX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 112 สายใน จำนวน ราคา KX-TDA100DBX ตู้ IP PBX Panasonic Built-in DLC 4 Port 1 ชุดแหล่งจ่ายไฟ Power Supply 1 KX-TDA1180X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก 1 KX-TDA1178X แผงวงจรสายใน SLT 24 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 4 KX-TDA1176X แผงวงจรสายใน SLT 16 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 1 KX-DT333X เครื่องคีย์24ปุ่ม 1 รายการสินค้าKX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 120 สายใน จำนวน ราคา KX-TDA100DBX ตู้ IP PBX Panasonic Built-in DLC 4 Port 1 ชุดแหล่งจ่ายไฟ Power Supply 1 KX-TDA1180X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก 1 KX-TDA1178X แผงวงจรสายใน SLT 24 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 5 KX-DT333X เครื่องคีย์24ปุ่ม 1 รายการสินค้าKX-TDA100DBX ขนาด 16 สายนอก 40 สายใน จำนวน ราคา KX-TDA100DBX ตู้ IP PBX Panasonic Built-in DLC 4 Port 1 ชุดแหล่งจ่ายไฟ Power Supply 1 KX-TDA1180X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก 1 KX-TDA1186X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดขยาย 1 KX-TDA1178X แผงวงจรสายใน SLT 24 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 1 KX-TDA1176X แผงวงจรสายใน SLT 16 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 1 KX-DT333X เครื่องคีย์24ปุ่ม 1 OPTION จำนวน ราคา KX-TDA1180X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก 1 KX-TDA1186X แผงวงจร 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดขยาย 1 KX-TDA1178X แผงวงจรสายใน SLT 24 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 1 KX-TDA1176X แผงวงจรสายใน SLT 16 สายในโชว์เบอร์ /ไฟฝากข้อความ 1 KX-DT333X เครื่องคีย์24ปุ่ม 1 KX-DT390X DSS CONSOLE 60 KEY 1 KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 1 KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ DISA 1 KX-TDA0196XJ Remote Card 1
 

 
  สถิติผู้เข้าชม : 1,502,076 คน
 
บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 94/29 ซ.สายไหม 69 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
โทร. (662) 991-9285, (662) 020-4826 , (662) 020-4828 , (662) 020-4816     Fax : (662) 994-3396
E-mail : info@siam-oa.co.th      http://www.siam-oa.co.th