ค้นจาก คำค้น
ค้นสินค้าพบทั้งสิ้น 24 รายการ   แบ่งเป็น 2 หน้า   หน้าละ 12 รายการ
 รายการสินค้า  ...
หน้าที่ 1| 2 |  

Casio
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ยี่ห้อ CASIO รุ่น FX-85ES PLUS
   
หน้าจอแสดงผลได้ 2 บรรทัด 10+2 หลัก
ฟังก์ชันการคำนวณครบครันถึง 252 ฟังก์ชัน
มีหน่วยความจำ 9 MEMORY
หน้าจอแสดงผลแบบจุด (Dot Matrix)
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
คำนวณง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยการแสดงผล Natural Textbook
สามารถคำนวณค่าทางสถิติ HYPERBOLIE และ
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น FX-991ES Plus
     
จอแสดงผล 10 + 2 หลัก
ปุ่มกดผลิตจากพลาสติก แข็งแรง ทนทาน ให้สัมผัสนุ่ม
คำนวณง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยการแสดงผล Natural Textbook
ฟังก์ชันการคำนวณครบครันถึง 417 ฟังก์ชัน
มีหน่วยความจำ 9 Memory
แปลงสัญลักษณ์ทางวิศวกรรม
คำนวณค่าทางสถิติ Hyperbolic
คำนวณเลขฐา

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น FX-350EX
   
แสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาตร์
หน้าจอแสดงผล 10+2 หลัก หลายบรรทัด
การแสดงผล Natural Textbook
274 ฟังก์ชันการคำนวณ
หน้าจอแสดงผลด้วยความละเอียดสูงแบบจุด (Dot Matrix)
คำนวณสูตรได้ง่ายและรวดเร็ว
สามารถคำนวณค่าทางสถิติ HYPERBOLIE และ Exponential ได้
คำนวณส
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น FX-991EX
   
แสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาตร์
หน้าจอแสดงผล 10+2 หลัก หลายบรรทัด
การแสดงผล Natural Textbook
552 ฟังก์ชัน/เมโมรีพิเศษแบบตัวแปร 9 ตัว
ฟังก์ชันแบบ Multi-replay
การคำนวณสเปรตชีส การคำนวณเมตริกซ์
การคำนวณเวคเตอร์ คำนวณเดิฟเฟอเรนเซียล
การคำนวณอินทิเกรชั่น

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น DC-12M
   
ผลิตจากวัสดุ : พลาสติก
จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
จอแสดงผล : LCD
ฟังก์ชันบนเครื่อง : MR / MC / M- / M+ / AC / C
แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
สี : เงิน
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x หนา) : 13.8 × 17.8 × 4.46 ซม.
น้ำหนัก : 200 กรัม
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น DC-12M
   
ผลิตจากวัสดุ : พลาสติก
จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
จอแสดงผล : LCD
ฟังก์ชันบนเครื่อง : MR / MC / M- / M+ / AC / C
แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
สี : เงิน
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x หนา) : 13.8 × 17.8 × 4.46 ซม.
น้ำหนัก : 200 กรัม

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น GX-12B-WE
   
ผลิตจากวัสดุ : พลาสติก
จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
จอแสดงผล : LCD
ปรับหน้าจอแสดงผล : ไม่ได้
สี : ขาว
ฟังก์ชันบนเครื่อง : MU / M- / M+ / AC / C / MRC / MC
แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x หนา) : 34.3 × 159 x 207
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น MS-100BM
   
ผลิตจากวัสดุ : หน้ากากโลหะ ปุ่มพลาสติก
จำนวนตัวเลข : 10 หลัก
จอแสดงผล : LCD
ฟังก์ชันบนเครื่อง : TAX- / TAX+ / GT / MRC / M- / M+ / AC / C
แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x หนา) : 28.8 × 103 x 147 มม.
น้ำหนั

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น DM-1400B
     
ผลิตจากวัสดุ : หน้ากากโลหะ ปุ่มพลาสติก
แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
จอแสดงผล : LCD
ฟังก์ชันบนเครื่อง : TAX- / TAX+ / GT / MR / MU / M- / M+ / AC / C
ค่าแสดงผลสูงสุด : 14 หลัก
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 36.3 × 155 x 209 มม.
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น DW-120MS
   
ผลิตจากวัสดุ : หน้ากากโลหะ ปุ่มพลาสติก
ค่าแสดงผลสูงสุด : 12 หลัก
จอแสดงผล : LCD
ปรับหน้าจอแสดงผล : ได้
ฟังก์ชันบนเครื่อง : TAX- / TAX+ / GT / MRC / M- / M+ / AC / C
แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 32.7

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น AX-120ST
   
ผลิตจากวัสดุ : หน้ากากโลหะ ปุ่มพลาสติก
ค่าแสดงผลสูงสุด : 12 หลัก
จอแสดงผล : LCD
ปรับหน้าจอแสดงผล : ได้
ฟังก์ชันบนเครื่อง : GT / MR / MU / M- / M+ / AC / C
แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 26.1 × 107
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น DX-120ST
   
ผลิตจากวัสดุ : หน้ากากโลหะ ปุ่มพลาสติก
ค่าแสดงผลสูงสุด : 12 หลัก
จอแสดงผล : LCD
ปรับหน้าจอแสดงผล : ได้
ฟังก์ชันบนเครื่อง : GT / MR / MU / M- / M+ / AC / C
แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 32.7 × 122
หน้าที่ 1| 2 |  


 
  สถิติผู้เข้าชม : 1,454,435 คน
 
บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 94/29 ซ.สายไหม 69 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
โทร. (662) 991-9285, (662) 020-4826 , (662) 020-4828 , (662) 020-4816     Fax : (662) 994-3396
E-mail : info@siam-oa.co.th      http://www.siam-oa.co.th